HJERTEROM på Granvin kulturhus

HJERTEROM på Granvin kulturhus

Open dør - eit dagtilbod for alle!

Det er Eventyrsenteret i Seljord (tidligere Aktivitetssenteret) som inviterar til Hjerterom på kulturhuset. Deltakarane frå senteret gjorde seg spesielt bemerka i Seljord og Telemark i 2019. Dei er ein modig gjeng som har mykje dei ynskjer å bidraga med i samfunnet. Dette er løysningsorientera menneske med hjarte av gull, og med gode idèar til å skape unike menneskemøte. I oktober arrangera dei ei sterk og viktig markering på Telesenteret i samband med Verdensdagen for psykisk helse, som einaste arrangør i bygda. Her hadde dei både stand og framføringar. Gjennom høsten overraska dei enkeltpersonar og bedrifter med gåver og takk for deira gode innsats og viktige bidrag i bygda. I desember sette dei opp si eiga forestilling «Vær den du er» på Granvin. Salen ble fylt til randen og aktørane høsta mykje god kritikk i etterkant.

 

Eventyrgjengen er kjent for sin uhøgtidelege, varme og inkluderande måte å koma i kontakt med andre på.
Nå vil dei opne opp for at fleire skal få ta del i deira kvardag.                             
Velkommen til Hjerterom, håper å sjå deg!

 

Hjerterom på Granvin - i foajeen og i gamlesalen                                                                
Kl.11.00 Felles Eventyrlunsj – Brødmat kr. 50,-                                    
Kl.11.30 Samlingsstund/aktivitetar. 
Kl.13.00 Kaffi/Vaflar kr. 20,-

 

26.02.20 kl. 11-13.30

25.03.20 kl.11-13.30

15.04.20 kl.11-13.30

29.04.20 kl.11-13.30

13.05.20 kl.11-13-30

27.05.20 kl.11-13.30

10.05.20 kl.11-13.30

Med atterhald om endringar

Publisert
05. februar 2020
Skrevet av