Dyrking heime i ein globaløkologisk samanheng, med Anne Gro Lønnestad

Om arrangementet

Foredrag om dyrking heime

Anne Gro Lønnestad er utdanna agronom innan økologisk landbruk og er driftsansvarleg ved Seljord hage. Ho kjem til Seljord bibliotek for å snakke om dyrking heime i eit globaløkologisk perspektiv. Ho vil knytte dette til kva ein kan gjere heime i eigen hage og gje tips og råd på vegen.

Arrangementet er gratis og ope for alle.
Velkomne!