Dyrskucamp 2022

Endeleg blir det Dyrsku! 🥰

 

Velkommen til å campe  på Granvin kulturhus under Dyrsku'n 2022.

Alt skjer via denne linken https://granvincamp.no/  

 

Det er ikkje mogleg å bestille bestemte plassar. Det vi kan garantere er at det vil bli ein plass på tomta til Granvin kulturhus. Det inneber at dersom det er fleire som ynskjer å campe ved sida av kvarandre, må de sjekke inn saman. Vi tilviser plassar etter kvart som bobilar og vogner kjem. Dette for å optimalisere plassbruken då det er strenge reglar både til avstand og størrelse på areal.

Velkommen til Dyrskubooking hjå Granvin kulturhus.