Fagkveld om restaurering av eldre bygningar

Billetter

Om arrangementet

VELKOMEN TIL FAGKVELD OM RESTAURERING AV ELDRE BYGNINGAR FÅ INSPIRASJON, MØT DYKTIGE FAGFOLK OG GJER DEG KJENT MED TILSKOTSORDNING

 Kjell Andresen frå Riksantikvaren:

Þ Korleis kan gamle stoger i Telemark bli gode bustader for framtida (tilbygg, funksjonsforbetring, isolasjon m.v.)

Þ Reparasjonar og restaurering, prinsipp, handverk, teknikkar, materialkvalitet

Dag Rorgemoen frå Vest-Telemark museum

Þ Den viktige bygningsarven - kva tyder den for identiteten, landskapet, attraksjonskrafta og bumiljøet?

Þ Bygningsvernsatsing i øvre Telemark

Jørgen Nyrønning frå Norsk kulturminnefond

Þ Tilskotsordningar, tips & triks, gode eksempel på funksjonell restaurering

Arrangørar:

Utvalt kulturlandskap for Hjartdal og Svartdal, Seljord bibliotek, Granvin kulturhus,

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark