FN's eldredag 2021

Billetter

Om arrangementet

Internasjonal dag for eldre.

*Song og musikk - Underhaldning frå scena

*Framtidig Helse- og Omsorgsplan i Seljord

*Matservering

 

Detaljert program kjem seinare.

 

Arr.: Eldrerådet i  samarbeid med Pensjonistlaget og Frivilligsentralen