Myllarsonen

Billetter

Om arrangementet

Myllarslåtter og musikk av Torgeir Torgeirsson

Telemark messingensemble. 

Med på konserten er John Ole Morken, kjent som programleder i P2, og mesterspelemannen Ottar Kåsa.

Myllarsonen

Med

Telemark messingensemble, dir. Bjørn Sagstad, Ottar Kåsa, hardingfele

John Ole Morken, programleder

I konsertforedraget om “Myllarsonen” vil John Ole Morken, Ottar Kåsa, og Telemark Messingensemble presentere musikk av Torgeir Torgeirson (f. 1851). Torgeirson var son av meisterspelemann Myllarguten frå Telemark.
Morken som er forskar, folkemusikar og komponist vil fortelje historiar og vise bilder frå livet til Myllarsonen. Myllarsonen virka blant anna som kapellmester på St.Olafs Bad/Modum Bad i 20 år. Denne historien og musikken er formidla av Morken gjennom flere program på NRK P2.

Musikktradisjonen til Myllarguten blir i dag halde i hevd blant unge og eldre spelemenn. Sonen Torgeir hadde sitt virke i Oslo der han starta mange korps. Torgeirson var også med på å starte det første korpset i Krødsherad. Vi vil få høyre smakebitar frå dette repertoaret i konserten.Mesterspelemann Ottar Kåsa er i slekt med Myllarguten. Han vil fortelje dei spanande og interessante historiane som har sterk forankring i lokalmiljøet rundt Modum Bad.  Telemark Messingensemble blei stifta i 1999. Eit av medlemmene av ensemblet er den kjente moingen og hornblåsaren Tom Are Skinstad.