Riksteatret: Hedda Gabler

Om arrangementet

Kva er det i Hedda Gabler, som blir farleg for henne sjølv og alle ho omgir seg med?

Hedda og Jørgen Tesman har nettopp flytta inn i sin nye heim etter eit halvt års bryllupsreise. Jørgen synes endeleg han har lykkas i livet - villa i byens beste strøk, lysande karriereutsikter - og den legendariske generaldottera Hedda Gabler som livspartnar. Kven veit, kanskje kjem det også barn snart?

Livet ser også ut til å ha ordna seg for Hedda. Ho har omsider velt same livsveg som dei fleste andre, og gratulasjonane støymer på frå nær og fjern. Men innvendig veks ein stadig større avgrunn mellom følelsane og tankane som omgivelsane forventar av henne - og det ho egentleg tenker og føler. 

Hedda Gabler er ein av Henrik Ibsens mest samansette karakterar. Om det eksistensielle dramaet skrev han sjølv at "Hos Hedda ligger dyb poesi på bunden. Men omgivelserne skræmmer hende. Tænk, at gøre sig latterlig." Hedda Gabler har blitt tolka og forsøkt forstått over heile verda.

Når regissør Fredrik Longva set opp klassikeren for Riksteatret, vil han finne ut av hven Hedda er: "Hva får et menneske til å gjøre de tingene Hedda gjør? Hva får oss mennesker til å være destruktive - overfor oss selv og de rundt oss? Det er jo spørsmål som vi egentlig burde stille mye mer enn det vi gjør. Der opplever jeg at teatret har en unik posisjon i samfunnet. Fordi vi kan stille spørsmål uten nødvendigvis å ha svarene".

Av Henrik Ibsen

 

Forestillingslengde: 2 timer 20 minutter (inkludert pause).