10. desember 2020

Jolekonsert med Folkehøgskulen

14. desember 2020

Jolekonsert med Seljord skulemusikk, kulturskulens barnekor og songelevar.

17. desember 2020

Jolekonsert med Seljord songlag

18. desember 2020

Musikkbingo

7. mars 2021

Riksteatret: Pang!