28. februar 2020

Prestestranda Vel Vel Vel

10. mars 2020

Fagkveld om restaurering av eldre bygningar

13. mars 2020

Vildanden

18. mars 2020

Internasjonal matfest

20. mars 2020

Det var en gang- Musikal SFHS