Kunst på Granvin kulturhus

Her vil det etter kvart koma bilete og beskrivelse av kunsten som vi har på huset. 

Fyrst ut er: 

Philipp Dommen: Bølgen
Ved hovedinngang og bak hovedbygg.
Materialar: Stein er kalkstein fra Bjørntvedt-bruddet i Porsgrunn. Metallplater: støypt sink raudt og
blått. Delane: armert betong med polyester. Ferdigstilt i 1995 og restaurert i 2018.

Utsmykkinga framstår todelt, to skulpturar i samspel. Kunstnaren seier:
«Ideen går utifra en bølge som går gjennom Seljord, den negative delen av bølgen under jorda og
den positive over jorda.
Akkurat ved inngangspartiet, i den første skulpturen, kommer den positive delen av bølgen opp
igjen, spenner over huset og blir mottatt og ledet ned i bakken igjen på den andre siden. De to
skulpturene er formet deretter. I den første skulpturen bryter en stein gjennom overflaten. Plater i
sink tydeliggjør det. De bærer fotavtrykk av dugnadsfolk som visste at en positiv kraft skulle dukke
opp, ventet der og hjalp til. Ut av den steinen skyter det ut spirer, kvistgaffellignende former,
symboler for livskraft og frodighet. Stokkene er spent i bølgens radius og er rød. I den andre
skulpturen blir kraften mottatt. Også der står en stein, noe høyere, men også spent i samme radius.
Steinen bærer mottager-former i blå og har hogget inn i overflaten hender. Hender som tar imot og
leder kraften ned igjen».

 

Publisert
19. august 2021
Skrevet av
Annar