Bli Granvinvenn!

Granvins venner skal vera Granvin kulturhus si trufaste og entusiastiske venneforening. Foreninga sitt mål er å støtte all kultur og idrett på kulturhuset og arbeide for å høgne interessa for alt som går føre seg der.

Medlemmer kan koma med innspel til arrangement, og vera ambassadørar for å få publikum innanfor døra på teater og andre arrangement.
Medlemmer i venneforeninga kan hjelpe til med arrangementsavvikling, med blant anna å vera vertskap som ynskjer publikum velkommen, sjekke billettar ved inngangen, vera ordensvakter inne i salen og kanskje ha oppgåver backstage slik at artistane skal føle seg velkommen. Det er også av og til trong for bærehjelper til teater.
Dei som hjelper til får gratis inngang til arrangementet og har på seg t-skjorte med Granvinlogo på.

Ynskjer du å bli Granvin-venn, meld deg inn på denne facebookgruppen.
Ta evt. kontakt med Kaisa Breiland på Granvin tlf 974 88 513, eller Randi Nordskog 91132671
Det er gratis å vera medlem.